Conceptueel Bouwen

met houtskeletbouw of staalframe.
Energiezuinig, Persoonlijk, Duurzaam, Maatwerk

1. Energiezuinig, Persoonlijk, Duurzaam, Maatwerk voor woningbouw
Rooks Bouw Systemen NV heeft het staalframe en houtskeletbouwsysteem op detailniveau doorontwikkeld.
Met als doel een bouwmethode te ontwikkelen waarmee we een zo groot mogelijk leef- en wooncomfort kunnen creëren.
Het systeem is zowel toe te passen in nieuwbouw als in renovatieprojecten. Het bouwsysteem stelt ons in staat om een energieneutrale woning te bouwen.
Een woning die energie levert behoort ook tot de mogelijkheden. Het bouwwerk wordt volledig naar uw wensen aangepast, daarbij houden we rekening met uw beschikbare investeringsbudget.

Met deze systemen kunnen we maatwerk leveren.

2. Houtskeletbouw /staalframebouw
Het Casco wordt zoveel mogelijk samengesteld uit in de fabriek geprefabriceerde bouwonderdelen welke af fabriek zijn voorzien van kozijnen, elektraleidingen en dergelijke.

Door de werkzaamheden zoveel mogelijk in de fabriek of werkplaats te laten plaatsvinden worden de faalkosten tot een minimum beperkt en zijn we minder afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kort samengevat biedt prefabricage ons de volgende voordelen:
Snelle bouwwijze
Minder faalkosten
Kwalitatief hoogwaardig
Gezond bouwen (arbo)
Minder bouwvocht

 

3. De Basis opbouw
Het principe voor deze bouwsystemen begint bij de basis van een goed geïsoleerde en luchtdichte schil.
De schil die wij toepassen is een houtskeletsysteem of steelframesysteem, met kozijnen voorzien van driedubbel glas (tripleglas).
Als buitenafwerking heeft u een ruime keuze uit bijvoorbeeld metselwerk, stucwerk, houten rabatdelen, HPL panelen, steenstrips enz., enz..

4. Planning
De montage- en afbouwtijd op de bouwplaats wordt mede bepaald door de keuze van de materialen voor de buitengevelafwerking
en de binnenafwerking alsmede de grootte van de woningen.
In het algemeen kan er rekening gehouden worden met de volgende tijdslijn na het tekenen van de opdracht:

1 week technisch tekenwerk
1 week controle en afstemming van het technisch tekenwerk
6 weken  werkvoorbereiding en levertijden.
1 tot 2 weken productie van het casco, afhankelijk van de grootte van de woning(en)
(Doorlooptijd van productie tot levering op bouwplaats ca. 8 tot 10 weken. )

Doorlooptijd montage:
2 weken grondwerk, fundering en begane grondvloer
Montage van Casco HSB ca. 3 tot 7 dagen, afhankelijk van de grootte van de woning(en)
Afbouw per woning ca. 12 tot 17 weken.
Totale doorlooptijd montage en afbouw ca. 15 tot 20 weken.

5. Brandwerendheid
Alle wandoppervlakken aan de binnenzijde van de woning worden voorzien van gipsplaten om een goede brandwerendheid te verkrijgen.
De woning-scheidende wanden zijn minimaal 60 minuten brandwerend en voldoen daarmee aan de geldende regels zoals het bouwbesluit deze eist. De brandwerendheid kan eenvoudig opgeschaald worden door het toepassen van RF gipsplaten of andere brandwerende platen.

6. Akoestiek
De woningen hebben uitstekende akoestische eigenschappen, omdat alle wanden zijn voorzien van isolatie.
De woningen zijn niet opgebouwd uit massieve wanden daardoor is ook de nagalmtijd aanzienlijk lager dan bij traditionele bouw.
De draaiende delen welke zijn voorzien van minimaal 2 afdichtingen in combinatie met triple glas zorgen ervoor dat u niet snel hinder heeft van geluiden van buiten de woning.

7. Koelen/verwarmen:
Standaard brengen we op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming aan.
Omdat bij nieuwbouw tegenwoordig geen gasaansluiting meer wordt aangelegd zullen we per situatie i.o.m. de installateur een voorstel doen.

8. De technische opbouw:
Alle woningen worden getoetst aan het geldende bouwbesluit voor aanvang van de productie.
Tevens worden alle constructieve onderdelen door een erkende constructeur doorgerekend en in een rapport vastgelegd.
E.e.a. conform de eisen voor een omgevingsvergunning.

9. Duurzaam bouwen

10. Milieuvriendelijk
De toegepaste basis materialen waaronder hout, OSB, staal, isolatie en gipsplaten zijn allen volledig Cradle tot Cradle, oftewel her te gebruiken c.q. recyclebaar.